Interpelacja w sprawie: strefy parkowania z dnia 29.03.2019

W dniu 25.03.2019 na sesji Rady Miejskiej uchwalono uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Myślenice, która ustala szczegółowe zasady funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania. Strefą Płatnego Parkowania...

Interpelacja w sprawie : komunalizacji dróg w Gminie Myślenice z dnia 29.03.2019

Ponieważ Pan Burmistrz zapowiedział, że będzie inwestował jedynie w drogi będące własnością Gminy Myślenice, chciałam uzyskać informacje, które drogi maja przejść na własność Gminy Myślenice w najbliższym czasie oraz uzyskać...