Interpelacja w sprawie: Opracowania koncepcji rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach

W dniu 26 kwietnia 2019 r. złożyłam interpelację dotyczącą Opracowania koncepcji rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach. Niestety nie mogę opublikować odpowiedzi na nią, gdyż do dnia dzisiejszego Burmistrz nie...

Interpelacja w sprawie: strefy parkowania z dnia 29.03.2019

W dniu 25.03.2019 na sesji Rady Miejskiej uchwalono uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Myślenice, która ustala szczegółowe zasady funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania. Strefą Płatnego Parkowania...