Interpelacja w sprawie informacji o polowaniach na terenie Gminy Myślenice

W związku z przekazywanymi do mnie wiadomościami od mieszkańców Gminy Myślenice, dotyczących braku informacji o polowaniach. Złożyłam interpelację i prośbę o informowanie o takich wydarzeniach na stronie Urzędu www.myslenice.pl .

Informacja o obowiązku informacji o polowaniach wynika z “Prawa Łowieckiego” i winna być podawana do publicznej wiadomości ze względów bezpieczeństwa.

W odpowiedzi od Burmistrza Szlachetki uzyskałam zapewnienie, że takie informacje będą teraz umieszczane na stronie urzędu oraz przekazywane do wiadomości poszczególnym sołtysom na terenie Gminy Myślenice. Bardzo dziękuję za odpowiedź i szybką reakcję na problem oraz jego pozytywne rozwiązanie.

interp_polowania
odp_polowania

 

 

Podążaj za nami i polub nas:
error