Interpelacja w sprawie sprzedaży składników majątkowych z dnia 22.01.2019

W związku ze zmianą budżetu i zwiększeniem potrzeb wydatkowych , które nie zostały zaplanowane w pierwotnym budżecie gminy podjęto zamiar sprzedaży  nieruchomości stanowiących jej majątek. Zaniepokojona tym faktem w trosce o nie uszczuplenie majątku Gminy zadałam pytanie jakich nieruchomości gminnych to dotycz.

W odpowiedzi umieszczono miedzy innymi działki w Trzemeśni z informacją , że zamiar sprzedaży działek był by kolejną ich próba zbycia.

Na moje pytanie dotyczące możliwości podniesienia wartości działki poprzez jej uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną oraz niezbędną drogę dojazdową co umożliwiłoby, niezbędne nakłady umieścić w cenie sprzedaży nieruchomosci i w ten sposób zagwarantować wyższe wpływy do budżetu.

Niestety moja sugestia nie spotkała się ze zrozumieniem.

Pragnę tutaj zaznaczyć że po sprzedaży ww. nieruchomosci nakłady na wymienione przez mnie uzbrojenie i tak będzie musiała ponieść gmina, a wykonanie tych inwestycji po sprzedaży wygeneruje koszty bezzwrotne.

zapytanie_milion
odpowiedz_dzialki_1
Podążaj za nami i polub nas:
error