Odpowiedź Starosty na petycję w sprawie przekazania działki dla Osieczan

W ostatnich dniach otrzymałam odpowiedź od Starosty Józefa Tomala, na moją petycje z sprawie przekazania działki nr 184/1 w Osieczanach. Postaram się zabezpieczyć środki w budżecie Gminy Myślenice aby umożliwić...

Interpelacja w sprawie informacji o polowaniach na terenie Gminy Myślenice

W związku z przekazywanymi do mnie wiadomościami od mieszkańców Gminy Myślenice, dotyczących braku informacji o polowaniach. Złożyłam interpelację i prośbę o informowanie o takich wydarzeniach na stronie Urzędu www.myslenice.pl ....