Ponowna interpelacja w sprawie rozbudowy Szkoły w Osieczanach

Po braku odpowiedzi od Pana Burmistrza na interpelacje w sprawie rozbudowy zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach z dnia 26.04.2019 ponowiłam zapytanie dnia 5.07.2019 i tym razem otrzymałam odpowiedź niestety nie satysfakcjonującą i nie pełną. Kolejny raz Burmistrz odpowiada szczątkowo i wyrywkowo na zadawane w interpelacjach pytania.

Pan Burmistrz zasłania się opracowywanym planem dla wsi Osieczany. Gdyby zlecił opracowanie koncepcji w terminie jaki padł z jego ust podczas sesji budżetowej, to nowy plan mógłby uwzględniać potrzeby projektu rozbudowy.

Dzięki złożonym wnioskom przeze mnie, byłego już dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach, rodziców oraz Radzie Sołeckiej uwagi zostały uwzględnione. Taką przynajmniej deklarację wyraził Pan Burmistrz.

W związku z tym nie zrozumiałym jest fakt braku zlecenia opracowania projektu rozbudowy szkoły, skoro znamy ustalenia planu i jest tylko kwestia terminu jego zatwierdzenia przez Radę Miejską. W chwili, gdy plan zagospodarowania przestrzennego będzie uchwalony, a projekt rozbudowy szkoły byłby przygotowany i kompletny, można by szybciej starać się o niezbędne pozwolenie na budowę. Jednocześnie w ten sposób nie narażało by się budżetu gminy na niepotrzebne koszty.

Mieszkańcy Osieczan już zbyt sługo czekają na sale gimnastyczną w tej placówce.

Chciałabym również zauważyć, że Pan Burmistrz nie wywiązał się ze zobowiązania co do terminu opracowania koncepcji rozbudowy ZPO w Osieczanach po wycofaniu przez mnie wniosku na sesji budżetowej z ust burmistrza publicznie padła deklaracja realizacji koncepcji w okolicach maja lub czerwca, mamy już wrzesień.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego obowiązki dyrektora w osieczańskiej szkole przejmuje nowy Dyrektor. Dyrektor, Radni,Sołtys i Rada Sołecka wszyscy razem zabiegamy by w Osieczanach powstała sala gimnastyczna, dodatkowe klasy dla ośmioklasowej obecnie po wdrożeniu reformy oświatowej podstawówki oraz aby nie groziło zamknięcie kuchni i przedszkola ze względu na złe warunki sanitarne co może nastąpić w każdej chwili przy obecnym stanie.

szkol_osi2_inter
szkol_osi2_odp
Podążaj za nami i polub nas:
error