Radni Miejscy – kadencja 2018-2023

Grażyna AMBROŻY

Grażyna AMBROŻY

Radna Miasta i Gminy Myślenice

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Myślenice

Wojciech MALINOWSKI

Wojciech MALINOWSKI

Radny Miasta i Gminy Myślenice

Dyżur Komisje :