Sprawy Trzemeśni u Burmistrza Szlachetki

W dniu 3.12.2018 odbyły się dwa spotkania u Burmistrza Jarosława Szlachetki w których brałem udział.

Pierwsze dotyczyło strefy przemysłowej w Trzemeśni oznaczonej jako 3PU, a mianowicie protestu jaki od roku prowadzi rodzina, której działka i nowo wybudowany dom oddany do użytku i zamieszkały od ponad pięciu lat nagle znalazł się w środku wspomnianej strefy. Odwołania także do sądu na dzień dzisiejszy nie znalazły rozstrzygnięcia satysfakcjonujące rodzinę. Ustaliliśmy, że z inicjatywy urzędu dojdzie do spotkania konsultacyjnego wszystkich zainteresowanych tym problemem właścicieli działek. /Tylko czy aby nie za późno/. Sprawa jest trudna ale możliwa do wyprostowania. Czas działa jednak na niekorzyść zainteresowanych.

Drugie spotkanie dotyczyło problemów przy wykonywaniu nakładki asfaltowej na drodze dz, nr 1 na przysiółku Krupówki w Trzemeśni. Jedna z rodzin nie zgadza się na położenie nakładki na istniejącej podbudowie i wstrzymała dalsze prace. Kilkukrotne rozmowy moje jak i Rady Sołeckiej nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia. Decyzja co do dalszych prac leży po stronie P. Burmistrza. Jednak problem powstał z powodu braku uregulowania tytułu własności we wspomnianej drodze. Rozmowy dotyczyły również kontynuacji naprawy dróg na tym przysiółku szczególnie na odcinku do domu zamieszkałego przez osobę niepełnosprawną. Wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu a mające prawa własności zobowiązały się do przekazania części działek na rzecz Gminy celem umożliwienia przeprowadzenia tej inwestycji. Wspólnie z Radą Sołecką będziemy chcieli wpisać to zadanie do realizacji jak tylko zostaną uregulowane sprawy własnościowe.

Podążaj za nami i polub nas: